Informació

Elche Taxi és un servici que l'Ajuntament d’Elx, posa a disposició dels ciutadans a través de PIMESA, perquè es puguen realitzar desplaçaments des de les distintes partides rurals del terme municipal fins al centre urbà de la ciutat i viceversa, d’una forma ràpida i econòmica, prèvia reserva i amb subjecció al punt d’origen i destinació prefixats, en horaris determinats i sense possibilitat d’alteració o modificació del viatge contractat en un taxi compartit.
Es pretén així la cohesió territorial del terme municipal d’Elx, millorar la mobilitat de la nostra ciutat, integrant els ciutadans de les partides rurals en la vida quotidiana del nucli urbà amb una agilitat més gran i reduir l’impacte ambiental negatiu que genera l’ús dels vehicles privats.