Formulari de contacte

Les dades de caràcter personal recaptades en este Formulari seran incloses en un fitxer denominat Clients, inscrit en l’Agència Estatal de Protecció de Dades, titularitat i responsabilitat de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA), la finalitat del qual és la realització de gestions de la seua competència vinculades amb el Servici. Així mateix, se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició davant de PIMESA, enviant un escrit a l’adreça següent: carrer Diagonal del Palau, núm. 7, 03202 Elx. I tot això d’acord amb el que establix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Dades personals
Consulta