Alta presencial

Per a donar-se d’alta de forma presencial en el servici Elche Taxi pot acudir a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Elx (OMAC) o a les oficines de PIMESA en c/ Diagonal del Palau, 7 1a planta. Documentació a presentar:

  • En les oficines de PIMESA, C/ Diagonal del Palau, núm. 7
  • Oficines Municipals d'Atenció Ciutadana (OMAC)
  • Adjuntar la següent documentació: