AVÍS A LA CIUTADANIA

Mesures de prevenció i higiene bàsiques per a la protecció de la salut de la població

L'horari d'atenció presencial en les nostres oficines centrals és de 8.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

Per a assistència presencial es requereix cita prèvia i l'ús obligatori de màscares en les nostres instal·lacions.

Hem potenciat la prestació de serveis online i via telefònica per a evitar desplaçaments innecessaris a les nostres oficines, millorant la qualitat del servei i l'atenció personalitzada.

Les nostres instal·lacions estan adaptades per a garantir al màxim la protecció de la salut de la ciutadania i de la nostra plantilla de personal.

Per a sol·licitar informació i, en cas necessari, cita prèvia per a assistència presencial es poden utilitzar els següents mitjans a través dels canals d'atenció no presencials, al telèfon 966 658 001 i al correu electrònic info@elchetaxi.es.

ÚS OBLIGATORI DE MÀSCARES
per a les persones alienes a PIMESA que accedisquen a les seues instal·lacions,
amb cita prèvia o degudament autoritzades per a això

Les persones de sis anys d’ara en avant queden obligades a l’ús de màscares que cobrisquen nas i boca.

Si Vosté és una persona que presenta algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització, haurà de comunicar-lo a PIMESA en sol·licitar la cita prèvia o l’autorització per a accedir a les seues instal·lacions.

Nota important: Aquesta normativa deriva de l’article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.