En memòria de les víctimes pel COVID-19 i en senyal de duel, PIMESA se suma al dol oficial declarat pel Govern d'Espanya des de les 00.00 hores del dia 27 de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 6 de juny de 2020.

AVÍS A LA CIUTADANIA

L'horari d'atenció presencial en les nostres oficines centrals és de 8,30 a 13,30 hores, de dilluns a divendres.

Per a assistència presencial es requereix cita prèvia i l'ús obligatori de màscares en les nostres instal·lacions.

Hem potenciat la prestació de serveis online i via telefònica per a evitar desplaçaments innecessaris a les nostres oficines, millorant la qualitat del servei i l'atenció personalitzada.

Les nostres instal·lacions estan adaptades per a garantir al màxim la protecció de la salut de la ciutadania i de la nostra plantilla de personal.

Per a sol·licitar informació i, en cas necessari, cita prèvia per a assistència presencial es poden utilitzar els següents mitjans a través dels canals d'atenció no presencials, al telèfon 966 658 001 i al correu electrònic info@elchetaxi.es.

ÚS OBLIGATORI DE MÀSCARES
per a les persones alienes a PIMESA que accedisquen a aquestes instal·lacions,
amb cita prèvia o degudament autoritzada per a això

S'haurà d'usar qualsevol tipus de màscara, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobrisca nas i boca.

Si Vosté és una persona que presenta algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de màscara o és una persona en la qual l'ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenta alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització, haurà de comunicar-lo a PIMESA en sol·licitar la cita prèvia o l'autorització per a accedir a les seues instal·lacions.

Nota important: Aquesta normativa deriva de l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.