Accessibilitat web

Accessibilitat Web
 

Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA) està treballant per aplicar a aquest web les pautes d'accessibilitat definides pel grup de treball permanent Iniciativa per l'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci de la Web (W3C).

Aquest portal està optimitzat per a una configuració de pantalla de 1024x768 píxels amb una paleta de milers de colors (color d'alta densitat, 16 bits) i navegadors Internet Explorer 10.0 i superior, Chrome i Firefox.

Aquesta declaració de conformitat recull aquelles pàgines que es troben sota el domini www.elchetaxi.es, excloent les pàgines a les que porten els enllaços externs, així com els continguts que són incorporats en aquesta pàgina web que provenen d'altres servidors.

Per millorar l'accessibilitat a aquesta pàgina web es poden enviar queixes, consultes o suggeriments a la següent adreça: accesibilidadweb@pimesa.es